Thursday, 2 July 2015

MOLOTOV #2 anarhistički glasnik
"Molotov" je anarhistički glasnik iz Babušnice posvećen razotkrivanju, negiranju i obaranju autoritarnosti oličene kroz patrijarhat, državu i crkvu. U njemu pozivamo na samoobrazovanje i angažman na tradicijama anarhističke teorije i prakse - nekadašnje, sadašnje i buduće. Naša krilatica je "Najnasilniji element u društvu je neznanje".

No comments: